Šola magije

 

Z novim letom 2018 sem se odločil, da spremenim način izobraževanja na področju magije. Namesto dosedanjega tečaja v štirih stopnjah in kasnejših izbirnih vsebin sem se odločil za šolanje, ki poteka čez celo leto. Le na ta način lahko zagotovim nadzor in redno spremljanje, tako pri podajanju snovi kot pri praktičnem izvajnju vaj, ki so potrebne za napredovanje na tem področju.

Sedaj bo šolanje potekalo dve leti, 10 mesecev vsako leto. Enkrat na mesec cel dan med vikendom (sobota ali nedelja) in dvakrat mesečno popoldan med tednom. Ko bomo imeli celodnevno izobraževanje se bomo bolj posvetili teoretičnemu delu medtem, ko bodo popoldnevi med tednom namenjeni predvsem vajam in morebitnemu ponavljanju, vprašanjem, … .

Cilj šolanja je še vedno isti. Pripraviti in usmeriti tečajnika na pot rasti, samorazvoja in samospremembe. Po končanem dvoletnem šolanju, bo učenec usposobljen varno uporabljati prakse »nižje« magije kot tudi prakse »višje« magije.

Vsebina šolanja je nekoliko razširjena saj se je izkazalo, da je pogosto potrebno dodatno podati nekatere vsebine, ki sem jih smatral za samoumevne, vendar to niso. Prav tako sem razširil praktični del, saj je veliko lažje za udeležence, če napredujejo konstantno vendar z manjšimi koraki.

Velik povdarek bo na razvoju t.i. »notranje« moči posameznika. Le-ta je neposredno odvisna tudi od posameznikove sposobnosti vizualizacije, koncentracije ter nadzora nad samim seboj.

Šola magije je namenjena vsem, ki jih zanimajo energije, ki nas obkrožajo, starodavna znanja, razumevanje naših »skritih« sposobnosti in znanje, kako jih uporabiti v našem življenju.

Šola obravnava teme, ki sodijo med »okultna« znanja in so kot taka bila do sedaj dostopna le ožjemu krogu posvečenih posameznikov. Je zelo »praktično« naravnana, kar pomeni veliko različnih vaj. Prav zaradi tega bo ta šola za vsakega udeleženca drugačno doživetje, odvisno od njegovih predispozicij in talentov, saj vsak od nas občuti energijo drugače.

Spoznali in naučili se boste:

 • Kaj je »MAGIJA«
 • Pregled najbolj poznanih vrst »magije«
 • Magijske pripomočke in njihovo pripravo
 • Osnovne zakonitosti magije, stvarstva in karme
 • Spoznali boste osnove dela z nihalom in osnove tarota
 • Kakšne so vaše sposobnosti
 • Vaje za razvijanje vaših sposobnosti
 • Kaj je »notranja« moč, kako jo razvijati in krepiti
 • Različne načine uporabe vaših sposobnosti
 • Kako izdelati in pripraviti Svetišče ali Sveti prostor
 • Kako se pripravite na izvajanje magijskih praks
 • Eterična anatomija
 • Magično zdravljenje
 • Kako nadzirati svoja energijska telesa
 • Kako vladati svojim čustvom
 • Uporabiti energijo lastnih čustev za doseganje zastavljenih ciljev
 • Kako pridobiti energijo iz okolja
 • Kako usmerjati energijo
 • Kaj so entitete
 • Kako se zaščitimo pred entitetami
 • Kaj so elementali
 • Kako se pred njimi zaščitimo
 • Kako se pripravimo na srečanje z elementalom
 • Kako varno ustvarimo umetni elemental
 • Kaj je astralna projekcija
 • Kako varno uporabljati astralno telo
 • Kaj so psihični napadi in kako se pred njimi zaščititi
 • Kaj je Talisman in kako ga izdelamo
 • Kaj je Amulet in kako ga izdelamio
 • Kaj so Pečati
 • Kako varno priklicati različne energije in energijska bitja
 • Različne Rituale,

Tečaj vodi Andrej Lesjak, mag in raziskovalec okultnih praks.

Prispevek za šolo magije se plačuje mesečno in znaša 180,00 eur za posamezni mesec.

Zbiram prijave za skupino, ki bo pričela šolanje z januarjem 2018.

Okvirni datumi so (dokončne datume šolanja bomo dorekli skupaj z udeleženci):

Januar 2018

                Sobota 6.12018 od 10.00 do 18.00 ure

                Ponedeljek 15.1.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Ponedeljek 29.1.2018 od 18.00 do 21.00 ure

Februar 2018

                Sobota 3.2.2018 od 10.00 do 18.00 ure

                Ponedeljek 12.2.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Ponedeljek 26.2.2018 od 18.00 do 21.00 ure

Marec 2018

                Ponedeljek 5.3.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Ponedeljek 19.3.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Sobota 31.3.2018 od 10.00 do 18.00 ure

April 2018

                Ponedeljek 9.4.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Ponedeljek 23.4.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Sobota 28.4.2018 od 10.00 do 18.00 ure

Maj 2018

                Ponedeljek 7.5.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Sobota 12.5.2018 od 10.00 do 18.00 ure

                Ponedeljek 21.5.2018 od 18.00 do 21.00 ure

Junij 2018

                Sobota 2.6.2018 od 10.00 do 18.00 ure

                Ponedeljek 4.6.2018 od 18.00 do 21.00 ure

                Ponedeljek 18.6.2018 od 18.00 do 21.00 ure

Datume za jesenski del šolanja bomo dogovorili v juniju.

Zbiram tudi predprijave za skupino, ki bo pričela šolanje v mesecu septembru 2018 (v polju »sporočilo« na prijavnem obrazcu navedite, da gre za predprijavo za september 2018).

 

Za prijavo na šolo magije prosim izpolnite spodnji obrazec:

 

Comments are closed.